FAQ

Veelgestelde Vragen

Hoe kunnen we helpen?

De BTW die u heeft betaald tijdens de transformatie van uw pand kunt u terugvorderen als zijnde voorbelasting als u volgens de normen van de short-stay regeling hebt verhuurd. Belangrijk hierbij is het grondbeginsel van de btw, zijnde dat de BTW die u hebt betaald over de inkoop van goederen en diensten alleen kunt terugvragen als u de goederen en diensten gebruikt voor activiteiten die belast zijn met BTW.

De short-stay regeling kan jouw rendement als projectontwikkelaar significant verhogen. Door gebruik te maken van deze regeling kun je namelijk de btw op de ontwikkelingskosten terugvorderen onder de voorbelasting. Door aan een specifiek soort eisen te voldoen kun je van deze regeling gebruik maken. Met een goed oog op de huidige wetgeving en jurisprudentie nemen wij bij het uitvoeren van de regeling deze specifieke eisen in acht.

Voor meer informatie neem contact met ons op via onze partner pagina.

Belangrijk hier is om te weten of uw pand een volwaardige transformatie omvat, of slechts een beperkte. Is de voorgevel zodanig aangepast dat voetgangers “in wezen nieuwbouw” ervaren? Dan spreekt men van een volwaardige transformatie en betreft de herzieningstermijn 10 jaar. Dit is inclusief het jaar van vervaardiging. Spreekt men van een beperkte transformatie (box-in-box)? Dan is short-stay verhuur van het eerste (boek)jaar voldoende.

Om gebruik te maken van deze regeling mag er tot maximaal 6 maanden verhuurd worden per huurder, anders wordt niet uitgegaan van short-stay verhuur. Dit is zo bepaald door de Staat-Secretaris van Financiën. Korter dan 6 maanden verhuren kan natuurlijk altijd.

Bij short-stay verhuur kan worden gedacht aan de verhuur aan bijvoorbeeld expats, buitenlandse studenten of stagiairs. Zij zullen vaak voor een bepaalde periode naar Nederland komen, maar zullen daarna weer terugkeren naar hun land van herkomst. Belangrijk is dat er met overtuiging kan worden beargumenteerd dat desbetreffende persoon minder dan één jaar in Nederland zal verblijven.

Als een gebouw voor zowel btw-belaste als vrijgestelde activiteiten wordt gebruikt, wordt het recht op aftrek van vooruitbetaalde btw berekend naar rato van het aandeel belaste activiteiten. In dit scenario zou het dus betekenen dat 50% van de btw kan worden teruggevorderd (ervan uitgaand dat de appartementen dezelfde huuropbrengst leveren).

Als de huurovereenkomst wordt opgezegd vanuit de huurder blijft het recht op belaste verhuur bestaan. In het geval dat er wordt opgezegd vanuit de verhuurder niet. Wij sluiten altijd tijdelijke contracten af die niet tussentijds opzegbaar zijn, om problemen met leegstand te voorkomen. Door de strenge selectie die wij hanteren hebben we tot de dag van vandaag geen problemen gehad met huurders.

Alle kosten die zijn gemoeid met de transformatie van het oude complex. Denk dan aan de btw over de aankoop, btw over onkosten voor het pand, en de btw over de vervaardigingskosten. Bij een “in wezen nieuwbouw” pand, een waarvan de voorgevel dusdanig is veranderd dat het niet meer te herkennen is, is de overdracht belast met 21% btw. Bij een transformatie volgens het box-in-box principe wordt de voorgevel niet aangepast, hier wordt bij overdracht de overdrachtsbelasting gemoeid.

Elke aanpassing aan een bestaand pand zal worden belast met btw. Het is dus niet zozeer de vraag hoe ingrijpend de verbouwing moet zijn geweest maar eerder hoe veel deze verbouwing heeft gekost. Mocht de btw hiervan een substantieel groot bedrag zijn, dan kan het zeker interessant zijn om short-stay te verhuren.

Geen antwoord gevonden?

Vraag ons alles

FAQ

Hoe kunnen we helpen?

De BTW die u heeft betaald tijdens de transformatie van uw pand kunt u terugvorderen als zijnde voorbelasting als u volgens de normen van de short-stay regeling hebt verhuurd. Belangrijk hierbij is het grondbeginsel van de btw, zijnde dat de BTW die u hebt betaald over de inkoop van goederen en diensten alleen kunt terugvragen als u de goederen en diensten gebruikt voor activiteiten die belast zijn met BTW.

De short-stay regeling kan jouw rendement als projectontwikkelaar significant verhogen. Door gebruik te maken van deze regeling kun je namelijk de btw op de ontwikkelingskosten terugvorderen onder de voorbelasting. Door aan een specifiek soort eisen te voldoen kun je van deze regeling gebruik maken. Met een goed oog op de huidige wetgeving en jurisprudentie nemen wij bij het uitvoeren van de regeling deze specifieke eisen in acht.

Voor meer informatie neem contact met ons op via onze partner pagina.

Belangrijk hier is om te weten of uw pand een volwaardige transformatie omvat, of slechts een beperkte. Is de voorgevel zodanig aangepast dat voetgangers “in wezen nieuwbouw” ervaren? Dan spreekt men van een volwaardige transformatie en betreft de herzieningstermijn 10 jaar. Dit is inclusief het jaar van vervaardiging. Spreekt men van een beperkte transformatie (box-in-box)? Dan is short-stay verhuur van het eerste (boek)jaar voldoende.

Om gebruik te maken van deze regeling mag er tot maximaal 6 maanden verhuurd worden per huurder, anders wordt niet uitgegaan van short-stay verhuur. Dit is zo bepaald door de Staat-Secretaris van Financiën. Korter dan 6 maanden verhuren kan natuurlijk altijd.

Bij short-stay verhuur kan worden gedacht aan de verhuur aan bijvoorbeeld expats, buitenlandse studenten of stagiairs. Zij zullen vaak voor een bepaalde periode naar Nederland komen, maar zullen daarna weer terugkeren naar hun land van herkomst. Belangrijk is dat er met overtuiging kan worden beargumenteerd dat desbetreffende persoon minder dan één jaar in Nederland zal verblijven.

Als een gebouw voor zowel btw-belaste als vrijgestelde activiteiten wordt gebruikt, wordt het recht op aftrek van vooruitbetaalde btw berekend naar rato van het aandeel belaste activiteiten. In dit scenario zou het dus betekenen dat 50% van de btw kan worden teruggevorderd (ervan uitgaand dat de appartementen dezelfde huuropbrengst leveren).

Als de huurovereenkomst wordt opgezegd vanuit de huurder blijft het recht op belaste verhuur bestaan. In het geval dat er wordt opgezegd vanuit de verhuurder niet. Wij sluiten altijd tijdelijke contracten af die niet tussentijds opzegbaar zijn, om problemen met leegstand te voorkomen. Door de strenge selectie die wij hanteren hebben we tot de dag van vandaag geen problemen gehad met huurders.

Alle kosten die zijn gemoeid met de transformatie van het oude complex. Denk dan aan de btw over de aankoop, btw over onkosten voor het pand, en de btw over de vervaardigingskosten. Bij een “in wezen nieuwbouw” pand, een waarvan de voorgevel dusdanig is veranderd dat het niet meer te herkennen is, is de overdracht belast met 21% btw. Bij een transformatie volgens het box-in-box principe wordt de voorgevel niet aangepast, hier wordt bij overdracht de overdrachtsbelasting gemoeid.

Elke aanpassing aan een bestaand pand zal worden belast met btw. Het is dus niet zozeer de vraag hoe ingrijpend de verbouwing moet zijn geweest maar eerder hoe veel deze verbouwing heeft gekost. Mocht de btw hiervan een substantieel groot bedrag zijn, dan kan het zeker interessant zijn om short-stay te verhuren.

Geen antwoord gevonden?

Vraag ons alles

Compare