Disclaimer

DISCLAIMER

Deze website livinginholland.eu (de “Website”) is eigendom van Living In Holland B.V. (hierna te noemen “Living In Holland”), een onderneming met adres Professor de Moorplein 521, 5037 DP Tilburg. Living In Holland B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85079367.

 

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

Living In Holland behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Living In Holland besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Living In Holland niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Living In Holland.

 

Aansprakelijkheid

Living In Holland is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Living In Holland tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

 

Living In Holland is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Living In Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Living In Holland niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

 

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Living In Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Ondanks dat Living In Holland er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is Living In Holland niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op de Website plaatsen. Living In Holland controleert de inhoud die gebruikers van de Website op de Website plaatsen niet, maar kan deze inhoud wel aanpassen. Indien er klachten zijn, kan Living In Holland deze inhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

 

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Living In Holland voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Living In Holland is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Living In Holland via info@livinginholland.eu.

Compare